מופע לעוסקים בתחום החינוך הפורמלי/בלתי פורמלי ועבודה עם נוער