פרופ’ רוזלי בר דר’ דוד רבינוביץ

לכבוד
מר דני נבט
“פלייבק באר שבע”

שלום רב,

הטעם הטוב של פלייבק באר שבע יישאר זמן רב בין משתתפי יום העיון יחסי רופא חולה בנושא:

“האמת, כל האמת ושום דבר מלבד האמת”.

אנו מודים לכם מקרב לב על השתתפותכם, ומקוים שנוכל לנצל את כישוריכם הנפלאים בעתיד.

בברכה,

פרופ’ רוזלי בר
דר’ דוד רבינוביץ
מארגני יום העיון

העתק: צוות היגוי יום העיון